Saturday, May 28, 2022

Primul Anunt - Congres SNR 2015

 

SOCIETATEA DE NEUROLOGIE DIN ROMÂNIA

FUNDATIA SOCIETATII DE NEUROLOGIE DIN ROMANIA

ŞI

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE

CAROL DAVILA”

BUCUREŞTI

snr-fsnr

 

 

Organizează

 

AL XIII-LEA CONGRES

AL SOCIETĂŢII DE NEUROLOGIE DIN ROMÂNIA

 

- Primul anunţ -

 

BUCUREŞTI, 6-9 MAI 2015

www. neurology.ro

Read more: Primul Anunt - Congres SNR 2015

AL XII-LEA CONGRES AL SOCIETĂŢII DE NEUROLOGIE DIN ROMÂNIA - PROGRAMUL ȘTIINȚIFIC - BUCUREŞTI 14-17 MAI 2014

 

PROGRAMUL ȘTIINȚIFIC

 

 

Miercuri, 14.05.2014

08.30 Deschiderea Secretariatului Congresului – înscrierea participanților

08.45 – 09.00 Deschiderea oficială a Congresului – Sala București

09.00 - 11.30 Curs: Actualități în boala Parkinson – Sala București

Moderator: Prof. Dr. O. Băjenaru

09.00 – 09.30 C. Panea – Criterii și scale de evaluare în boala Parkinson. Protocoale terapeutice

09.30 – 10.00 O. Băjenaru – Diagnosticul diferențial în sindromul parkinsonian

10.00 – 10.10 O. Băjenaru – Prezentarea registrului național de boală Parkinson (REPARK)

10.10 – 10.30 Pauză de cafea

10.30 – 11.00 B.O. Popescu – Tratamentul bolii Parkinson în stadiul avansat

11.00 – 11.30 D.F. Mureșanu – Neuroreabilitarea în boala Parkinson

11.30 – 11.40 Evaluarea participanților

11.40 – 12.00 Pauză de cafea

12.00 – 13.30 Simpozion educațional: Scleroza multiplă (I) – Sala București

14.00 – 16.30 Curs: Actualități în scleroza multiplă – Sala București

Moderator: Prof. Dr. O. Băjenaru

14.00 – 14.40: O. Băjenaru – Actualități în neuropatologia sclerozei multiple

14.40 – 15.20: M. Wattjes – Rolul MRI în diagnosticul și monitorizarea evoluției sclerozei multiple

15.20 – 16.00: T. Berger – Strategii terapeutice în scleroza multiplă

16.00 – 16.30: C. Tiu – Tratamentul simptomatic în scleroza multiplă

16.30 – 16.45: Întrebări și concluzii; evaluarea participanților.

16.45 – 17.00 Pauză de cafea

 

Read more: AL XII-LEA CONGRES AL SOCIETĂŢII DE NEUROLOGIE DIN ROMÂNIA - PROGRAMUL ȘTIINȚIFIC - BUCUREŞTI...

AL XII-LEA CONGRES AL SOCIETĂŢII DE NEUROLOGIE DIN ROMÂNIA - Al doilea anunt anunţ - BUCUREŞTI 14-17 MAI 2014

SOCIETATEA DE NEUROLOGIE DIN ROMÂNIA

ŞI

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE

CAROL DAVILA”

BUCUREŞTI

Organizează

AL XII-LEA CONGRES

AL SOCIETĂŢII DE NEUROLOGIE DIN ROMÂNIA

- Al doilea anunţ -

BUCUREŞTI

14-17 MAI 2014

www. neurology.ro

 

Read more: AL XII-LEA CONGRES AL SOCIETĂŢII DE NEUROLOGIE DIN ROMÂNIA - Al doilea anunt anunţ - BUCUREŞTI...

AL XII-LEA CONGRES AL SOCIETĂŢII DE NEUROLOGIE DIN ROMÂNIA - Primul anunţ - BUCUREŞTI 14-17 MAI 2014

SOCIETATEA DE NEUROLOGIE DIN ROMÂNIA

ŞI

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE

CAROL DAVILA”

BUCUREŞTI

AL XII-LEA CONGRES

AL SOCIETĂŢII DE NEUROLOGIE DIN ROMÂNIA

- Primul anunţ -

BUCUREŞTI

14-17 MAI 2014

 

Read more: AL XII-LEA CONGRES AL SOCIETĂŢII DE NEUROLOGIE DIN ROMÂNIA - Primul anunţ - BUCUREŞTI 14-17 MAI...

AL XI-LEA CONGRES AL SOCIETĂȚII DE NEUROLOGIE DIN ROMÂNIA - PROGRAMUL ȘTIINȚIFIC

AL XI-LEA CONGRES AL SOCIETĂȚII DE NEUROLOGIE DIN ROMÂNIA

BUCUREȘTI, 15-18 MAI 2013

PROGRAMUL ȘTIINȚIFIC

 

 

Miercuri, 15.05.2013

09.00 - 11.00 Workshop: Noutăți in epilepsie – Sala București

Moderator: Prof. Dr. O. Băjenaru

09.00 – 09.40 S. Beniczky (Dianalund, Danemarca) – Seizure classification - do we need a new one?

09.40 – 10.05 I. Mîndruță – Epilepsii autoimune

10.05 – 10.30 D. Craiu – Femeia și epilepsia la toate vârstele

10.30 – 10.50 C. Popescu – Diagnosticul tulburărilor de memorie în epilepsia de lob temporal

10.50 – 11.00 Întrebări și discuții

11.00 – 11.15 Pauză de cafea

11.00 Deschiderea Secretariatului Congresului – înscrierea participanților

11.15 – 11.30 Deschiderea oficială a Congresului – Sala București

11.30 – 13.30 Simpozion științific comun: Societatea de Medicină Internă din România și Societatea de Neurologie din România – Sala București

Moderatori: Prof. Dr. M. Muraru, Prof. Dr. O. Băjenaru

11.30 – 11.55 R. Nistor – Medicația antihipertensivă în accidentul vascular cerebral acut

11.55 – 12.20 C. Tiu – Tratamentul antihipertensiv în prevenția secundară a accidentelor vasculare cerebrale

12.20 – 12.45 V. Ioan – Terapia antitrombotică în prevenția secundară a accidentelor vasculare cerebrale

12.45 – 13.10 M. Țurcanu – Considerații asupra indicațiilor statinelor în bolile cerebrovasculare

13.10 – 13.30 Întrebări și discuții

14.00 – 18.15 Simpozioane științifice satelite – Sala București

14.00 – 15.15: Simpozion științific – Actualități în tratamentul hiperkineziilor

15.30 – 16.45: Simpozion științific – Terapia intervențională în boala Parkinson avansată

17.00 – 18.15: Simpozion științific – Aspecte terapeutice în bolile neurodegenerative

18.30 – 19.45: Simpozion științific comun: Societatea de Neuropatie diabetică din România și Societatea de Neurologie din România – Sala București

Moderator: Prof. Dr. O. Băjenaru

18.30 – 18.50 T. D. Lupescu – Provocările diagnosticului de neuropatie diabetică

18.50 – 19.10 D.F. Mureșanu – Neuropatia diabetică și durerea neuropatică

19.10 – 19.30 G. Radulian – Tratamentul neuropatiei diabetice

19.30 – 19.45 Întrebări și discuții

20.00 Cocteil de deschidere a Congresului

 

Joi, 16.05.2013

08.30 – 10.00 Conferința de onoare “Gheorghe Marinescu” – Prof. W. Hacke (Heidelber, Germania) – Thrombolysis and recanalisation in 2013 – Sala București

Moderatori: Prof. Dr. O. Băjenaru, Conf. Dr. B.O. Popescu

10.00 – 10.15 Pauză de cafea

10.15 – 13.15 Bariera hemato-encefalică în boli neurologice – comunicări orale în plen (I) – Sala București

Moderatori: Prof. Dr. D.F. Mureșanu, Prof. Dr. C.D. Popescu

10.15 – 10.45 W. Hacke – Critical Care of Stroke

10.45 – 11.25 O. Băjenaru – Concepte actuale privind bariera hemato-encefalică

11.25 – 11.55 D.F. Mureșanu – Importanța factorilor trofici în reglarea proprietăților barierei hemato-encefalice

11.55 – 12.25 C.D. Popescu – Disfuncția barierei hemato-encefalice în scleroza multiplă

12.25 – 12.50 B.O. Popescu – Multiplele fațete ale neurodegenerării – efectele alterării barierei hemato-encefalice

12.50 – 13.15 M. Simu – Bariera hemato-encefalică în neuroinfecții

13.15 – 14.00 Pauză de prânz

14.00 – 15.15 Simpozioane paralele

Simpozion științific – Beneficiile tratamentului imunomodulator pe termen lung – Sala București

Simpozion științific – Terapia antitrombotică modernă în prevenția secundară a accidentelor vasculare cerebrale – Sala Roma

15.30 – 16.45 Simpozioane paralele:

Simpozion științific – Terapii moderne în scleroza multiplă – Sala București

Simpozion științific – Abordarea clinică a tulburărilor cognitive cronice – Sala Roma

17.00 – 18.15 Simpozioane paralele:

Simpozion științific – Optimizarea terapiei în scleroza multiplă și boala Parkinson – Sala București

Simpozion științific – Noi soluții terapeutice în durerea neuropatică – Sala Roma

18.30 – 19.45 Simpozion științific: Impactul factorilor de risc vascular în bolile neurodegenerative – Sala București

 

Vineri, 17.05.2013

09.00 – 11.00 Bariera hemato-encefalică în boli neurologice – comunicări orale în plen (II) – Sala București

Moderatori: Prof. M. Simu, Conf. C. Tiu

09.00 – 09.25 I. Buraga – Bariera hemato-encefalică și epilepsia

09.25 – 09.55 R. Soffietti – Blood brain barrier and antiangiogenic agents in brain tumors

09.55 – 10.20 R. Bălașa – Tratamentul anomaliilor barierei hemato-encefalice în scleroza multiplă

10.20 – 10.45 S. Petrescu, R. Gurgu, G.D. Vanghelie, N. Munjev, C. Panea - Modificările imunologice în lichidul cefalorahidian la pacienții cu scleroză multiplă

10.45 – 11.15 Pauză de cafea

11.15 – 12.15 Varia – invitați speciali – Sala București

Moderatori: Prof. O. Băjenaru, Conf. B.O. Popescu

11.15 – 11.45 P. Lyons - Internal Medicine Complications in Neurology – Reducing the Risk for Neurovascular Disease

11.45 – 12.15 D. Truong - Multiple System Atrophy

12.15 – 13.30 Adunarea Generală SNR – Sala București

13.30 – 14.30 Masă de prânz

14.30 – 15.45 Simpozioane paralele

Simpozion științific – Terapia modernă a distoniilor musculare – Sala București

Simpozion științific – Optimizarea terapiei imunomodulatoare în scleroza multiplă – Sala Roma

16.00 – 17.15 Simpozioane paralele

Simpozion științific – Terapia multimodală a bolilor neurodegenerative – Sala București

Simpozion științific – Avem nevoie de antiepileptice noi? – Sala Roma

17.30 – 18.45 Simpozioane paralele

Simpozion științific – Agoniștii dopaminergici în tratamentul bolii Parkinson – Sala București

Simpozion științific – Aterotromboza – de la prevenția primară la evenimentul acut și prevenția secundară – Sala Roma

 

Sâmbătă, 18.05.2013

09.00 – 10.40 Varia – comunicări orale în plen – Sala București

Moderatori: Prof. L. Perju-Dumbravă, Conf. R. Bălașa

09.00 – 09.25 – I.M. Cojocaru, V. Șapira, S. Bârlan, N. Tacu, A. Ionescu, N. Bucur - Dilemă diagnostică: abcese cerebrale, tumori, scleroză multiplă-formă pseudotumorală sau encefalomielită acută diseminată (ADEM) ?

09.25 – 09.50 – R. Tănăsescu – Tratamentul cu helminți în scleroza multiplă

09.50 – 10.15 – A. Bulboacă, M. Boca, D. Pop, I. Viehmann, A.C. Bulboacă – Bazele neurofiziologice ale percepției temporale

10.15 – 10.40 – D. Pirici, I. Pirici, V. Tudorică, C. Zaharia, C. Mărgăritescu - Astrocitele Aquaporin 4 – pozitive constituie o populație celulară cu proprietăți heterogene în accidentul vascular ischemic

 

10.40 – 11.00 Pauză de cafea

11.00 – 12.00 Masă rotundă – Experiența în tratamentul epilepsiei în România – Sala București

12.00 – 14.00 Simpozion de Neurofiziologie Clinică - organizat de ASNER (Societatea de Neurofiziologie Electrodiagnostică din România) – Sala București

Moderatori: Dr. T. Lupescu, Dr. M. Moldovan

12.00 – 13.30 Cazuri de Neurofiziologie Clinică - prezentări, discuții, comentarii

13.30 – 14.00 Probleme organizatorice

14.00 – 14.15 Închiderea Congresului

 

 

Toate posterele vor fi expuse în Sala București, unde se vor susţine şi comunicările orale, de miercuri, 15.05.2013 orele 14.00, până sâmbătă, 18.05.2010, orele 13.00. Secretariatul Congresului nu este responsabil pentru posterele care nu sunt ridicate la timp din sala de congres.

 

Read more: AL XI-LEA CONGRES AL SOCIETĂȚII DE NEUROLOGIE DIN ROMÂNIA - PROGRAMUL ȘTIINȚIFIC

Al doilea anunt SNR 2013

SOCIETATEA DE NEUROLOGIE DIN ROMÂNIA
ŞI
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
„CAROL DAVILA”
BUCUREŞTI

Organizează
AL XI-LEA CONGRES
AL SOCIETĂŢII DE NEUROLOGIE DIN ROMÂNIA
- Primul anunţ -
BUCUREŞTI
15-18 MAI 2013
www. neurology.ro

Read more: Al doilea anunt SNR 2013