Saturday, May 28, 2022

Al V-lea Congres al SNR

 

SOCIETATEA DE NEUROLOGIE DIN ROMÂNIA ŞI UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „CAROL DAVILA”

BUCUREŞTI

AL V-LEA CONGRES AL SOCIETĂŢII DE NEUROLOGIE DIN ROMÂNIA

 -Al doilea anunţ şi programul preliminar- BUCUREŞTI 9 - 12 MAI 2007

 

Read more: Al V-lea Congres al SNR