Friday, September 30, 2022

PROGRAMUL STIINTIFIC AL CELUI DE-AL 14-LEA CONGRES AL SOCIETATII DE NEUROLOGIE DIN ROMANIA

(SCIENTIFIC PROGRAMME OF THE 14-th NATIONAL CONGRESS OF the ROMANIAN SOCIETY OF NEUROLOGY)

Dubrovnik novi fl v2

PROGRAMUL STIINTIFIC AL CELUI DE-AL 14-LEA CONGRES AL SOCIETATII DE NEUROLOGIE DIN ROMANIA

(SCIENTIFIC PROGRAMME OF THE 14-th NATIONAL CONGRESS OF

the ROMANIAN SOCIETY OF NEUROLOGY)

MIERCURI 18 MAI 2016 (WEDSNEDAY 18 MAY 2016)

 • 08.30 – 12.30:

  • CURS SATELIT: DIAGNOSTICUL SI TRATAMENTUL DISTONIILOR NEUROMUSCULARE” (SATELLITE TEACHING COURSE „DIAGNOSIS AND TREATMENT OF NEUROMUSCULAR DYSTONIA”)

   • Moderatori (Chairpersons) :

 • Prof.Dr. Ovidiu Bajenaru

 • Conf.Dr. Cristina Panea

 • 08.30 - 09.00:

  • Clasificarea şi fiziopatogenia distoniilor” („Classification and pathophisiology of dystonias”) – Prof. Dr.Ovidiu Bajenaru (Romania)

 • 09.00 - 09.30:

  • Examenul clinic al pacientului cu distonie („Clinical examination of the patient with dystonia”) – Conf. Dr. Cristina Panea (Romania)

 • 09.30 -10.00:

  • Examenul neuroelectrofiziologic al distoniilor” („Electroneurophysiological examination of dystonias”) – Dr. Amalia Ene (Romania)

 • 10.00 -10.30:

  • Pauza de cafea (Coffee break)

 • 10.30 -11.00:

  • Terapia prin stimulare cerebrala profunda a distoniilor(„DBS treatment of dystonia”) – Prof. Dr. Bogdan Popescu (Romania)

 • 11.00 - 11.30:

  • Particularitǎţi farmacoclinice ale utilizǎrii toxinei botulinice in terapia distoniilor(„Pharmaco-clinical particularities of botulinum toxin in the treatment of dystonia”) – Prof. Dr. Ovidiu Bajenaru (Romania)

 • 11.30 – 12.00:

  • Experienţa clinica personala în terapia distoniilor(„Clinical experience in the treatment of dystonia” – Prof. Dr. Dirk Dressler (Germany)

 • 12.00 – 12.30:

   • Test de evaluare (Evaluation test)

 • 12.30:

  • Deschiderea Secretariatului tehnic al Congresului (Opening of the technical secretariat of Congress)

 • 12.30 – 13.00:

  • Masa de prânz (Lunch)

 • 13.00 – 19.10:

  • Simpozioane educaţionale organizate de FSNR (Educational symposia organised by the Foundation of the Romanian Society of Neurology)

   • Moderatori (Chairpersons):

    • Prof. Dr. Ovidiu Bajenaru

    • Conf. Dr. Cristina Tiu

 • 13.00 – 13.30:

  • Managementul bolii Parkinson recent diagnosticate”

Management of recently diagnosed PD” – Prof. Dr. Ovidiu Bajenaru (Romania)

 • 13.30 -14.00:

  • Brain-specific mechanisms of immune response in MS - Prof. Wofgang Brück (Germany)

 • 14.00 – 14.30:

  • Sixt-year experience with ALEMTUZUMAB in relapsing remitting and progressive MS – Prof. Bart van Wijmeersch (Belgium)

 • 14.30 – 14.40:

  • Discutii ( Discussions )

 • 14.40-15.00:

  • Pauza de cafea (Coffee break)

 • 15.00 – 17.30

   • Moderatori (Chairpersons):

    • Prof. Dr. Mihaela Simu

    • Conf. Dr. Radu Tanasescu

 • 15.00 – 15.30:

  • Activitatea bolii la pacientul cu SM: cum o definim, cum o controlam”(„ Disease activity in multiple sclerosis – how to define, how to control it ?”- Prof. Dr. Ovidiu Bajenaru (Romania)

 • 15.30 – 16.00:

  • « Redefinirea eficacității în scleroza multiplǎ  - de la studii la experiența clinică » (« Redefining efficacy in multiple sclerosis – from clinical trials to clinical experience » - Prof. Dr. Mihaela Simu (Romania)

 • 16.00 – 16.30:

  • « Prognostic favorabil prin diagnostic precoce în LMP - studiu de caz » (« Favorable prognosis by early diagnosis in PML – case presentation ») - Conf. Dr. Cristina  Tiu (Romania)

 • 16.30 – 17.00:

  • « Mobilitatea în SM – importanță și tratament » (« Mobility in MS – importance and treatment ») - Conf.Dr.  Radu Tanasescu (Romania)

 • 17.00 – 17.10:

  • Discuţii (Discussions)

 • 17.10-17.30:

  • Pauzǎ de cafea (Coffee break)

 • 17.30 – 19.10:

   • Moderatori (Chairpersons):

    • Prof. Dr. Ovidiu Bajenaru

    • Prof. Dr. Rodica Balasa

 • 17.30 – 18.00:

  • Balancing safety and efficacy in MS treatment decisions” – Prof. Dr. C. D. Popescu (Romania)

 • 18.00 – 18.30:

  • Longterm outcomes matter in MS treatmentProf. Dr. Rodica Balasa (Romania)

 • 18.30 – 19.00:

  • The first electronic device to improve adherence in RR-MS patients” – Prof. Dr. Mihaela Simu (Romania)

 • 19.00 -19.10:

  • Discutii (Discussions)

 • 19.30:

  • Cocktail de deschidere al Congresului (Opening cocktail )

JOI 19 MAI 2016 (THURSDAY 19 MAY 2016)

 • 08.30 - 09.00:

  • DESCHIDEREA OFICIALA A CONGRESULUI (OFFICIAL OPENING OF THE CONGRESS)

  • Moderatori (Chairpersons):

   • Prof.Dr. Dafin Fior Muresanu

   • Prof. Dr.Ovidiu Bajenaru

 • 09.00 – 10.00:

  • Conferinţa de onoare „Gheorghe Marinescu” (Honorary Conference „Gheorghe Marinescu”):

   • Essential and late onset aging related tremor - Prof. Dr. Günther Deuschl (Germany) – President of the European Academy of Neurology

 • 10.00 – 10.20:

  • Pauzǎ de cafea (Coffee break)

 • 10.20 – 11.30: Presidential Conference:

    • Moderatori ( Chairpersons ):

     • Prof. Dr. Bogdan Popescu

     • Conf. Dr. Valeria Tudorica

  • 10:20 – 10:50

   • Rolul interventiei farmacologice in neuroprotectie si neuroreabilitare – “Yin si Yang”(„The “Yin and Yang” of pharmacological therapy in brain protection and recovery”) – Prof. Dr. Dafin Fior Muresanu – President of Romanian Society of Neurology

  • 10.50 – 11.30:

   • New oral treatments in MS bringing to daily practice– Prof. Dr. Mar Tintoré (Spain)

 • 11.30 – 13.10:

  • Prezentǎri orale: „Terapii biologice în bolile neurologice” (Oral presentations: „ Biological therapies in neurological disorders”)

 • 11.30 – 11.50:

  • Terapiile biologice în boala Alzheimer și afecțiunile înrudite” (“Biological therapies in Alzheimer’s disease and related disorders”) – Prof. Dr. Bogdan Popescu (Romania)

 • 11. 50 – 12.10:

  • Imunoglobulinele cu administrare intravenoasă versus alte terapii imune pentru tratamentul formei severe de sindrom Guillain-Barre în unitățile de terapie intensivă neurologică” („Intravenous immunoglobulin vs other immunomodulatory therapies of severe Guillain-Barré syndrome in neurologic critical care units”) – Conf. Dr. Cristina Panea (Romania)

 • 12.10 – 12.30 :

  • Despre oameni si virusuri: retrovirusurile umane endogene si scleroza multipla » (« Of men and viruses: endogenous retroviruses in humans and multiple sclerosis”) – Conf. Dr. Radu Tanasescu (Romania)

 • 12.30 – 12.50 :

  • « Profilul periferic al citokinelor la pacientii cu SM-RR trataţi cu anticorpi monoclonali » (« Peripheric profile of citokines in patients with RR-MS treated with monoclonal antibodies ») – Prof. Dr. Rodica Balasa (Romania)

 • 12.50-13.10 :

  • « Disfunctia oligodendrocitara si a precusorilor oligodendrocitari in scleroza multipla si potentiale tinte terapeutice pentru terapiile de remielinizare » (« Dysfunction of oligodendrocytes and oligodendrocyte progenitors in multiple sclerosis and potential therapeutic targets for remyelinating therapies”) – Dr. Adriana Dulamea (Romania)

 • 13.10 – 13.20 :

  • Discutii ( Discussions )

 • 13.20 – 14.00 :

  • Pauzǎ de prânz (Lunch)

 • 14.00 – 20.00

  • Simpozioane educaţionale organizate de FSNR (Educational symposia organised by the Foundation of the Romanian Society of Neurology) – « Boli neurologice genetice şi boala Parkinson » (Neurological genetic disorders and Parkinson’s disease)

 • 14.00 – 17.10

   • Moderatori (Chairpersons) :

    • Prof. Dr. Ovidiu Bajenaru

    • Prof. Dr. Dafin Fior Muresanu

 • 14.00 – 14.30:

  • « The importance of effective dosing of anti-Parkinson medication - practical considerations » - Prof.Dr. Fabrizio Stocchi ( Italy )

 • 14.30-15.00 :

  • « Early therapeutic intervention in PD: improving long-term outcomes » - Prof.Dr. Jaime Kulisevsky (Spain)

 • 15.00 – 15.30 :

  • « Implications of Impulse Control Disorders in Parkinson Disease » – Prof. Dr. Paolo Stanzione (Italy)

 • 15.30 – 16.00 :

  • « Polineuropatia din amiloidoza cu mutatie la transtiretina » (« Polyneuropathy in TTR amilodosis ») – Prof. Dr. Ovidiu Bajenaru (Romania)

 • 16.00 – 16.50 :

  • « TTR- FAP - international experience » - Prof. Dr. Theresa Coelho (Portugal)

 • 16.50 – 17.00 :

  • Discutii (Discussions)

 • 17.10 – 17.30 :

  • Pauzǎ de cafea (Coffee break)

 • 17.30 – 20.00

  • Moderatori (Chairpersons) :

 • Prof. Dr. Bogdan Popescu

 • Conf. Dr. Aurora Constantinescu

 • 17.30 – 18.10 :

  • « Boala Parkinson avansata – o constelatie complexa de manifestari clinice » (« Advanced Parkinson’ s disease – a complex constellation of clinical manifestations ») – Prof. Dr. Ovidiu Bajenaru (Romania)

 • 18.10 – 18.30 :

  • « Abordarea multidisciplinarǎ a terapiei cu levodopa – carbidopa gel intestinal la pacientul cu boala Parkinson avansatǎ » (« Multidisciplinary approach of therapy with LCIG in patients with advanced Parkinson’s disease ») – Prof. Dr. Bogdan Popescu (Romania)

 • 18.30 – 18.50 :

  • « Rolul gastroenterologului in cadrul echipei multidisciplinare in terapia pacientilor cu boala Parkinson avansata » (« Role of gastroenterologist in the multidisciplinary team of care in patients with advanced Parkinson’s disease ») – Prof. Dr. Cristian Gheorghe (Romania)

  • 18.50 – 19.20 :

   • « Somnolenţa diurnǎ în boala Parkinson ; existǎ soluţii ? » (« Excessive daily somnolence in Parkinson’ s disease : there are solutions ? ») – Prof.Dr. Ovidiu Bajenaru (Romania)

  • 19.20 – 19.50 :

   • « Noi date etiopatogenice şi soluţii terapeutice în narcolepsie » (« New etiopathogenic considerations and new therapeutic solutions in narcolepsy ») – Dr. Ioana Mindruta (Romania)

  • 19.50 – 20.00 :

   • Discuţii (Discussions)

VINERI 20 MAI 2016 (FRIDAY 20 MAY 2016)

 • 08.30 – 10.10:

  • Sesiune de comunicǎri orale - „ Boli neurologice rare” (Oral communications – „ Rare neurological disorders”)

  • Moderatori (Chairpersons):

   • Prof. Dr. Cristian Dinu Popescu

   • Prof. Dr. Ioan Buraga

 • 08.30 – 08.50:

  • Pahimeningită hipertrofică intracraniană dependentă de IgG4 relevată de cefalee zilnică cronică” („IgG4-related intracranial hypertrophic pachymeningitis revealed by chronic daily headache”) – Dr. Inimioara Cojocaru (Romania)

 • 08.50 – 09.10:

  • Aspecte imagistice cerebrale ale unor cauze rare de AVC și episoade simulând un AVC” („Cerebral imaging of some rare causes of stroke and stroke-like episodes”) – Conf.Dr. Sorin Tuta (Romania)

 • 09.10 – 09.30:

  • Distrofia musculara Duchenne (DMD) – Aspecte actuale de diagnostic și management al pacientului” („Duchenne muscular dystrophy (DMD) – actual data in the diagnosis and patient’s management”) – Dr. Niculina Butoianu (Romania)

 • 09.30 – 09.50:

  • Degenerescenţa corticobazală” („Corticobasal degeneration”) – Dr. Cristian Falup - Pecurariu (Romania)

 • 09.50 – 10.00:

  • Discuţii (Discussions)

 • 10.00 – 10.30:

  • Pauzǎ de cafea (Coffee break)

 • 10.30 – 12.10

  • Sesiune de comunicǎri orale – „ Interferenţe cardiologice în neurologie” (Oral communications – „ Cardiologic interferences in neurology”)

   • Moderatori (Chairpersons):

    • Dr. Florina Antochi

    • Conf. Dr. Sorin Tuţǎ

 • 10.30- 10.50:

  • Opţiuni terapeutice noi în migrenǎ în era „post- triptani(„New options in migraine treatment in “post-triptan” era”) – Dr. Adina Roceanu (Romania

 • 10.50 – 11.10:

  • Tulburǎrile neurocognitive dupǎ procedurile de cardiologie intervenţionalǎ” („Post procedural neuro-cognitive impairment in interventional cardiology”) – Dr. Florina Antochi (Romania)

 • 11.10 – 11.30:

  • Biomarkeri în accidentul vascular cerebral- o poartă către medicina personalizată” („Biomarkers in stroke - a gate toward personalized medicine”) – Conf. Dr. Cristina Tiu (Romania)

 • 11.30 – 11.50:

  • Există o legătură între foramen ovale patent și AVC ischemic criptogenic?” („Is there a relationship between PFO and cryptogenic ischemic stroke?”) – Prof. Dr. Mihaela Simu (Romania)

 • 11.50 – 12.10:

  • Actualitǎţi privind relaţia fibrilatie atrialǎ non-valvularǎ - AVC” („Current considerations about relationship between non-valvular atrial fibrillation and stroke”) – Prof. Dr. Ovidiu Bajenaru (Romania)

 • 12.10 – 12.20:

  • Discutii ( Discussions )

 • 12.20 – 12.40:

  • Noi carti medicale - prezentare ( New medical books presentation )

 • 12.40 – 13.30:

  • Adunarea Generalǎ a SNR (Annual Meeting of SNR members)

 • 13.30 – 14.00:

  • Pauzǎ de prânz (Lunch)

 • 14.00 – 15.30:

  • Simpozion educaţional organizat de FSNR (Educational symposium organised by the Foundation of the Romanian Society of Neurology) – „Noi paradigme in neuroprotectie si neuroreabilitare dupa leziuni cerebrale vasculare si traumatice

( New paradigms in neuroprotection and neurorehabilitation after vascular and traumatic brain lesions”)

   • Moderatori (Chairpersons):

    • Prof. Dr. Dafin Fior Muresanu

    • Conf. Dr. Dan Cuciureanu

 • 14.00 – 14.30:

  • Noi date clinice in neuroreabilitarea precoce in accidentul vascular cerebral ischemic acut – studiul clinice actuale” („ New clinical data in early neurorehabilitation after stroke – new clinical trials”) – Prof. Dr. Dafin Fior Muresanu (Romania)

 • 14.30 – 15.00:

  • Preventia si tratamentul tulburarilor neurocognitive dupa traumatismele cranio-cerebrale” („Treatment of neurocognitive deficits and prevention of dementia after TBI”) – Prof. Dr. Anton Alvarez (Spain)

 • 15.00 – 15.30:

  • De la studii clinice randomizate la studii clinice observationale -"CREGS trial" („Rigorous evaluation combined with real life studies - the CREGS trial”)Dr. Axel Kohlmetz (Austria)

 • 15.30 – 16.30:

  • Simpozion comun al FSNR şi Societatea de Neuropatie Diabeticǎ din România ( Joint Symposiumof FSNR and the Romanian Society of Diabetic Neuropathy )

   • Moderatori (Chairpersons):

    • Prof. Dr.Ovidiu Bajenaru

    • Prof. Dr. Dafin Fior Muresanu

 • 15.30 – 15.50:

  • Diagnosticul neuropatiei diabetice - abordare interdisciplinara” („Diagnosis of diabetic neuropathy – an interdisciplinary approach”) - Dr. Armand Frasineanu (Romania)

 • 15.50 – 16.10:

  • Neuropatia diabetica – tratament cauzal si patogenetic. De ce? Cand?” („Diabetic neuropathy – etiopathogenical treatment. Why ? When?”) - Prof. Dr. Gabriela Radulian (Romania)

 • 16.10 – 16.30:

  • Piciorul diabetic – perspectiva reumatologului” („Diabetic foot – a rheumatologist perspective”) - Prof. Dr. Simona Rednic (Romania)

 • 16.30 – 16.50:

  • Pauzǎ de cafea (Coffee break)

 • 16.50 – 17.50:

  • Simpozion educaţional organizat de FSNR - „Interferenţe cardiologice în neurologie” (Educational symposium organised by the Foundation of the Romanian Society of Neurology – „Cardiological interferences in neurology”)

   • Moderatori (Chairpersons):

    • Prof. Dr. Ovidiu Bajenaru

    • Conf. Dr. Cristina Tiu

 • 16.50 – 17.20:

  • Avantaje şi limite ale terapiei antiagregante plachetare actuale în prevenţia AVC” („ Advantages and limits of actual antiplatelet therapy in prevention of stroke”) Conf. Dr. Tiu Cristina (Romania)

 • 17.20 – 17.50:

  • Sunt noile antiagregante plachetare o soluţie terapeuticǎ superioarǎ în AIT şi AVC minor?” („ Are novel antiplatelet drugs a superior therapeutic solution for TIA or minor stroke ?”) - Prof Dr. Ovidiu Bajenaru (Romania)

 • 17.50 – 19.20 :

  • Dezbatere: „Rolul NOACs în prevenţia AVC cardioembolic şi a complicaţiilor tromboembolice asociate AVC(„Debate: „ Role of NOACs in prevention of cardioembolic stroke and thromboembolic complications associated with stroke”)

   • Moderator (Chairman):

    • Prof. Dr. Ovidiu Bajenaru

   • Participanţi (Participants):

    • Prof. Dr. Bogdan Popescu

    • Conf. Dr. Cristina Tiu

    • Conf. Dr. Sorin Tuta

 • 19.20- 19.50:

  • Prevenţia AVC cardioembolic la pacienţii cu risc vascular înalt” ( „Prevention of cardioembolic stroke in patients with high vascular risk”) – Conf. Dr. Cristina Tiu (Romania)

 • 19.50 – 20.00:

  • Discutii ( Discussions )

SAMBATA 21 MAI 2016 (SATURDAY 21 MAY 2016)

SALA BUCURESTI

 • 08.30 – 09.30:

  • Comunicǎri orale – Varia (Oral communications – Varia)

   • Moderatori (Chairpersons):

    • Dr. Raluca Nistor

    • Dr. Mihai Vasile

 • 08.30 – 08.50:

  • Complicatiile cerebrale induse de hiponatremie” („Cerebral complications caused by hyponatremia”) – Conf. Dr. Aurora Constantinescu (Romania)

 • 08.50 – 09.10:

  • Noi cercetări privind terapii medicamentoase moderne în scopul ameliorării rezultatelor recuperatorii la pacienţi cu traumatism cranio-cerebral în stadiul subacut/ postacut/ subcronic(„New research regarding modern drug therapies aiming to improve the rehabilitative outcomes in patients with traumatic brain injury in subacute /postacute/ subchronic stage”) – Prof. Dr. Gelu Onose (Romania)

 • 09.10 – 09.30:

  • Simptomele tractului urinar inferior (STUI) la pacientii cu dementa si patologii conexe” („Lower urinary tract symptoms (LUTS) in dementia patients and dementia associated disorders”) – Dr. Manu Marin (Romania)

 • 09.30 – 10.00:

  • Fazele prevenţiei medicale în neurologie” („Steps of medical prevention in neurology”) – Prof. Dr. Alexandru Serbanescu (Romania)

 • 10.00 – 10.30:

  • De ce si la cine sa administram combinatii in doze fixe in tratamentul hipertensiunii arteriale?” („Why and whom to treat arterial hypertension with fixed drug combinations ?”) – Conf. Dr. Roxana Darabont (Romania)

 • 10.30- 11.00:

  • Durerea neuropaticǎ în diabetul zaharat şi afecţiuni inflamatorii – o provocare terapeuticǎ” („Neuropathic pain in diabetes and inflammatory diseases – a therapeutic challenge”) - Prof. Dr. Ovidiu Bajenaru (Romania)

 • 11.00 – 11.20:

  • Pauzǎ de cafea (Coffee break)

 • 11.20 – 13.00:

  • Sesiune interactivǎ – „Diagnosticul diskineziilor” (prezentari de cazuri video ) (Interactive session – „Diagnosis of dyskinesias” (video-case presentations)

   • Moderator (Chairman):

    • Prof. Dr. Ovidiu Bajenaru

 • 11.20 – 11.50:

  • Clasificarea şi principiile de diagnostic în diskineziile neuromusculare(„Classification and principles of diagnosis of dyskinesias”) – Prof. Dr. Ovidiu Bajenaru (Romania)

 • 11.50 – 12.40:

  • Sesiune video (Video-case session):

   • Participanti (Participants):

    • Prof. Cristian Dinu Popescu

    • Dr. Josef Szasz

    • Dr. Amalia Ene

    • Dr. Adina Craciunoiu

    • Dr. Dan Popescu

 • 12.40 – 13.00:

  • Rolul examenului electrofiziologic în practica clinicǎ – experienţa pe parcursul unui an de zile într-un institut neurologic modern” („The role of electroneurophisiology in the clincial practice – one year experience in a modern neurological institute”) – Dr. Tudor Lupescu (Romania)

 • 13.00 – 13.20

  • Acordarea premiilor SNR şi FSNR pentru cele mai valoroase postere (Awarding the best posters in the Congress )

 • 13.20 – 13.30:

  • Inchiderea oficialǎ a congresului (Official closing of the congress)

SAMBATA 21 MAI 2016 (SATURDAY 21 MAY 2016)

SALA VIENA ( VIENA Hall )

 • 09.30 – 11.00:

  • Simpozionul Societǎţii Române de Neuropatologie:

   • Moderatori (Chairpersons):

    • Dr. Marilena Alexianu

    • Dr. Alexandra Bastian

 • 09.30 – 10.00:

  • Examenul histopatologic în bolile neuromusculare cu implicare cardiacă” („Histopathological examination in neuromuscular diseases with cardiac involvement”) – Dr. Alexandra Bastian (Romania)

 • 10.00 – 10.30:

  • Sindrom Guillain-Barré sau neuromiopatie a pacientului critic ?” („Guillain-Barré syndrome or critical illness neuromyopathy ?”) – Dr. Inimioara Cojocaru (Romania)

 • 10.30 – 11.00:

  • Stressul de reticul endoplasmatic - prieten sau dusman in patogenia bolilor neuromusculare ?” („Endoplasmic reticulum stress - friend or foe in the pathogenesis of neuromuscular diseases?”) – Dr. Emilia Manole (Romania)

 • 11.00 – 14.00:

  • Intalnirea anualǎ a ASNER (Annual meeting of ASNER) –„ Când neurofiziologia face diferenţa în diagnosticul bolilor neurologice?” („When electroneurophysiology makes the difference in the diagnosis of neurological disorders ? ”)

   • Moderatori (Chairpersons):

    • Dr. Ioana Mindruta

    • Dr. Tudor Lupescu

  • Concurs de cazuri clinice pentru medicii rezidenţi şi tineri specialişti în neurologie (National contest of clinical cases for residents and young specialists in neurology)

DESCARCATI PROGRAMUL IN FORMAT DOC