Thursday, November 30, 2023

Ghidul EHF


Am publicat Ghidul EHF (PRINCIPIILE EUROPENE DE MANAGEMENT AL CEFALEELOR FRECVENT ÎNTÎLNITE ÎN ASISTENTA MEDICALA PRIMARA)

Read more: Ghidul EHF

Ghiduri de diagnostic si tratament in neurologie

Această nouă ediţie a Ghidurilor de diagnostic şi tratament în neurologie este o reeditare revizuită şi adăugită a volumului similar publicat în anul 2005. Aceste documente aparţin Societăţii de Neurologie din România (SNR) şi nu autorilor care au avut ca misiune redactarea textelor ghidurilor în concordanţă cu datele actuale bazate pe dovezi şti inţifi ce obiec ti ve privind aspectele de diagnostic şi de trata ment ale afecţiunilor respective. În egală măsură, SNR îşi exprimă recunoştinţa faţă de cei care au redactat aceste ghiduri, care, cu profesionalism şi responsabilitate, au investit timpul
lor preţios în această acti vitate uti lă tuturor neurologilor din ţară.

Read more: Ghiduri de diagnostic si tratament in neurologie